Servicii

Cum vă putem ajuta?

Serviciile noastre

ALMA Consulting oferă mai mult decât arhitectură. Oferim servicii ce se extind pe tot ciclul de viaţă al proiectului, de la consultanţă, planificare strategică, urbanism, arhitectură, inginerie ajungând la design interior şi terminând cu asistenţa tehnica din partea proiectantului pană la recepţia finală:

 • Expertize tehnice pentru construcţii existente;
 • Audit energetic;
 • Studii de fezabilitate/Proiecte tehnice pentru accesare fonduri europene și investiții private;
 • Proiectare completă a unui obiectiv de investiții (arhitectură, rezistență, instalații/drumuri și poduri/lucrări hidro-edilitare cu instalațiile aferente);
 • Proiecte de consolidare, reabilitare, extindere și defuncționalizare construcții existente;
 • Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și a Autorizației de Construire;
 • Verificare tehnică a proiectelor de specialitate;
 • Amenajări interioare (design interior);
 • Consultanță și/sau Management de proiect și optimizarea costurilor de investiție;
 • Studii, analize tehnice si economice ale obiectivelor de investiții aflate în diverse stadii de execuție;
 • Urmărirea comportării în exploatare;
 • Activități de „fast surveying” – soluționare litigii pe perioada derulării investițiilor.

Arhitectură

Echipa noastră asigură proiectare de arhitectură, rezistență și instalații, trecând prin fazele: Studiu Fezabilitate(S.F.), Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I.), Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.), Proiect Tehnic (P.T.) și Detalii De Execuție (D.E.)

Inginerie

Proiectăm structurile de rezistență ale construcțiilor astfel încât să asigure satisfacerea cerinței de rezistență și stabilitate pe intreaga durată a construcției, în condițiile unei exploatări normale. Astfel, inginerii nostri contribuie la respectarea tuturor criteriilor necesare reușitei unei construcții.

Consultanță

Consultanța reprezintă un proces ce se derulează de la prima intâlnire și pana la finalizarea proiectului și punerea în funcțiune a obiectivului. Asigurăm consultanță pentru proiectele finanțate de la bugetul European sau al României, dar și pentru agenți economici privați. In cadrul discuțiilor purtate vă punem la dispoziție toate informațiile necesare pentru ca dumneavoastră să puteți face o alegere și investiție inteligentă.