Construire bază sportivă

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Baza sportivă va fi alcătuită din următoarele construcții:

  • CORP VESTIARE: Sc = 192,60 mp
  • GRADENE / TRIBUNE în aer liber: Sc = 469,10 mp
  • PISTĂ DE ALERGARE ȘI GROAPĂ DE NISIP: Sc = 90,55 mp
  • TERENURI DE SPORT – 2 bucăţi: Sc= 1936,00 mp

PREZENTARE
CORP VESTIARE va fi o clădire cu regim de înăltime Parter și destinatie de vestiare.
Clădirea cu vestiare și grupuri sanitare va amplasatā la accesul în báza sportivă.
GRADENE / TRIBUNE
Tribunele propuse pe amplasament vor avea o capacitate totală de aproximativ 350 de
persoane și vor fi repartizate astfel:

  • 5 tribune pe latura nord-vestică
  • 2 tribune pe latura sud-estică, alipite CORP VESTIARE

TERENURI DE SPORT
Baza sportivă va avea în componență două terenuri cu dimensiunea de 20 x 40m,
ambele prevăzute cu zone de siguranțã cu lățimea de 1 m pe laturile lungi și 2 m pe
laturile scurte.
PISTĂ DE ALERGARE ȘI GROAPĂ DE NISIP
Pista de alergare va fi folositá pentru săritura în lungime și pentru triplusalt. Pista va avea
Dimensiuni reduse de 1,25 x 47 m și va fi finisată cu pardosealā turnată tip Tartan.
Groapa cu nisip va avea dimensiunea de 2,75 x 9,00 m și va fi mărginită de borduri din
lemn .De jur imprejurul gropii de nisip, pe o latime de cca. 85 cm, stratul de uzurá al
Pardoselii va fi din îmbrăcăminte sintetică.
ALEI PIETONALE, ocazional CAROSABILE
Pentru înlesnirea accesului în baza sportivă a autospecialei ISU, s-a prevăzut pe toată
lungimea terenului, pe latura nord-vestică, o alee cu lățimea de 3,00 m, ce deservește
accesul pietonal la terenurile de sport și la tribune.
ALEI PIETONALE, PLATFORME, SCĂRI, RAMPE: Sc = 434,60 mp
ALEI PIETONALE, ocazional carosabile: Sc =406,25 mp
SPAȚII VERZI: Sc = 1535,90 mp
TOTAL: 5065,00 mp