Consolidare și reabilitate Biserică Parohia Runcu Comuna Popești, Jud. Vrancea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Regim de înălţime: Parter
Suprafață construită la sol: Sc = 151,40 mp
Suprafață construită desfășurată: Scd = 151,40 mp

PREZENTARE
Proiectul vizează modificări la o biserică existentă. Se propune demolarea pridvorului existent, a turlei şi a acoperişului bisericii, consolidarea bisericii, realizarea unui pridvor nou și a unei turle peste naos, realizarea unui nou acoperiș care să acopere biserica existentă și pridvorul propus. Proiectul prevede realizarea următoarelor categorii de lucrări:
– Lucrări de infra şi suprastructură pridvor propus
– Lucrări de pereți la pridvor propus
– Lucrări de pardoseală
– Lucrări la turlă
– Lucrări de șarpantă
– Lucrări de tâmplărie
– Lucrări de refacere finisaje interioare și exterioare
– Lucrări de învelitoare