Consolidare DC114, satul Hotaru

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Lungimea totală a tronsoanelor reabilitate: 109,00 m
Suprafaţa carosabilă reabilitată: 463,00 mp
Lungime rigolă: 84,00 m
Lungime zid de sprijin elastic de rambleu: 60,00 m
Lungime zid de sprijin elastic de debleu: 24,00 m
Lungime consolidare cu piloţi foraţi: 90,00 m

PREZENTARE
Proiectul are ca obiect asigurarea stabilității corpului drumului pe tronsoanele afectate de calamităţi naturale. Proiectul tratează două tronsoane unde terenul natural este afectat de scurgerea și colectarea defectuoasă a apelor pluviale de pe zonele învecinate. Pe primul tronson drumul a fost afectat de curgerea terenului din aval creindu-se trepte de vălurire ale terenului. Soluţia de consolidare a constat în realizarea pe partea de aval a drumului a unei consolidări cu fundație indirectă constituită din mai multe tronsoane de piloți forați cu șnec continuu, care au fost solidarizate la partea superioară cu un radier prevăzut cu o grindă parapet. Terenul din amonte a fost stabilizat cu un zid de sprijin elastic cu rolul de a prelua încărcările provenite din versant și de a realiza stabilitatea acestuia. Zona a fost amenajată cu terase care au fost înierbate si pe suprafaţa cărora s-au realizat plantaţii de pomi pentru asigurarea stabilității versanţilor.
Pe tronsonul al doilea s-au identificat forme de cedare la marginea părţii carosabile, adoptându-se o soluţie cu fundație adâncită de parapet în formă de L încastrat în terenul bun de fundare.