Clinica medicală

Indicatori tehnico-economici

Regim de înălțime: D+P+1E
Suprafața construită la sol: Sc = 177.00 mp
Suprafața construită desfășurată: Scd = 525.00 mp

Prezentare

Beneficiarul a dorit să construiască pe amplasament o construcție cu destinație de clinică medicală. Datorită dimensiunilor reduse ale terenului (cca. 450.00 mp) și a poziției acestuia (parcelă de colț) s-a optat pentru dezvoltarea cladirii pe înălțime, cu distribuirea corespunzătoare a tuturor încăperilor necesare fluxurilor și circuitelor medicale specifice.
În demisol sunt prevăzute: vestiar personal medical, spațiu tehnic, sală de așteptare, două cabinete medicale, grup sanitar și casa scării.
La parter sunt prevăzute: recepție, sală de așteptare, 4 cabinete medicale, grupuri sanitare, casa scării, lift.
La etaj sunt prevăzute: bloc operator, 2 saloane de spitalizare, grupuri sanitare, vestiare personal, sterilizare, casa scării, lift.