Cămin studențesc

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Regim de înălțime: D+P+2E
Suprafaţă construită la sol: Sc 878,00 mp
Suprafață construită desfăşurată: Scd 3289,65 mp
Suprafaţă utilă totală: Sud 2684,82 mp

PREZENTARE
Investiția constă în consolidarea, reabilitarea şi modernizarea unei construcții existente cu regim de înălțime D+P+2E în vederea transformării în cămin studenţesc.
Din punct de vedere al stabilităţii, clădirea existentă a fost încadrată în Clasa de risc seismic Rsll, ce cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore. Lucrările de consolidare propuse vizează infra și suprastructura. Pentru realizarea circuitelor funcţionale cerute de beneficiar, cu respectarea legislației și a normelor în vigoare, s-a propus recompartimentarea spațiilor existente, refuncţionalizarea acestora și echiparea cu instalații de ultimă generaţie (ventilație și climatizare, centrală termică pentru prepararea agentului termic și a apei calde de consum menajer etc.)
Clădirea va avea în componenţă:
– La demisol – spații de pregătire şi servire masă în regim de autoservire (bucătărie, spaţii de depozitare alimente, spaţii de preparare preliminară alimente, bufet), săli de mese, spații tehnico-gospodăreşti, grupuri sanitare şi case de scară.
-La parter, etaj 1 şi etaj 2 – săli de cursuri, bibliotecă, birouri administrative, dormitoare comune, grupuri sanitare şi case de scară.